Young Consumer and Standards

Students, just like the rest of society are consumers. Every purchase of products or services makes them consumers. At the same time, students are also exposed to risks and threats due to the use of unsafe or substandard products or services. The welfare of the consumers, especially students, will be better assured if knowledge on standards exists. Therefore, the importance of standards for products and services should be inculcated in students at school.
The purpose of this book is to expose students, as young consumers, to the importance of standards, to make them informed consumers and eventually build a culture of smart consumers. Informed consumers will always make right choices. Students as young consumers, not only know that products or services purchased must comply to standards but also ensure that they are safe, environment friendly and easy to use.
Thus, the Ministry of Domestic Trade and Consumer Affairs (KPDNHEP) with cooperation from the Ministry of Education, Department of Standards Malaysia, SIRIM Berhad and Malaysian Association of Standards Users has prepared the Young Consumers and Standards Workbook Series for three age groups, i.e, 6 to 8 years, 9 to 12 years and 13 to 17 years. It is hoped these books will enhance student awareness of the importance of standards in their daily lives and at the same time educate them in the culture of SMART CONSUMERS.

Original titleWIRA STANDARD Levels 1 – 3"Pengguna Muda dan Standard"
Original abstractPara pelajar, seperti mana golongan masyarakat lain juga adalah merupakan pengguna. Setiap pembelian barangan ataupun perkhidmatan oleh para pelajar menjadikan mereka sebagai pengguna. Di samping itu, para pelajar juga merupakan golongan yang lebih terdedah kepada risiko atau ancaman daripada penggunaan barangan atau perkhidmatan yang tidak selamat ataupun tidak mengikuti standard. Kesejahteraan pengguna terutamanya, para pelajar lebih terjamin dengan adanya pengetahuan mengenai standard. Oleh itu, kepentingan standard barangan dan perkhidmatan seharusnya dipupuk dalam sanubari para pelajar pada peringkat bangku sekolah lagi. Tujuan buku-buku aktiviti ini dihasilkan adalah untuk mendedahkan kepada para pelajar, sebagai pengguna muda, kepentingan standard. Kefahaman pengguna muda mengenai kepentingan standard akan menjadikan mereka sebagai pengguna yang bermaklumat dan seterusnya, membentuk budaya pengguna bijak. Pengguna yang bermaklumat sentiasa dapat membuat pilihan yang tepat.
Para pelajar, sebagai pengguna muda, bukan sahaja akan mengetahui barangan atau perkhidmatan yang diperoleh perlu mematuhi sesuatu standard, malah ianya dijamin selamat, mesra alam dan mudah digunakan. Justeru itu, Kementerian Perdagangan Dalam Negeri dan Hal-Ehwal Pengguna dengan kerjasama Kementerian Pelajaran, Jabatan Standard Malaysia, SIRIM Berhad dan Persatuan Pengguna-pengguna Standard Malaysia telah menyediakan SIRI PENGGUNA MUDA dan STANDARD dalam tiga peringkat umur iaitu 6 hingga 8 tahun, 9 hingga 12 tahun dan 13 hingga 17 tahun. Buku-buku ini diharap dapat menambah ilmu pengetahuan para pelajar mengenai standard dan kepentingannya dalam kehidupan seharian mereka serta sekaligus mendidik para pelajar budaya PENGGUNA BIJAK.

Download(s):

URL

Additional information:

Country:Malaysia
Language(s):English, Malay
AuthorsStandards Malaysia
Publisher:Standards Malaysia
Last update:2012