Standardization and regulation

The aim of this course is to familiarize the students with the world of international standardization and regulation. At first it addresses the definition, meaning and impact of standards and regulations:
- What is a standard and what is the difference with a regulation or directive?
- What is the legal scope of these documents?
- Which organizations are responsible for establishing standards and regulations?
- How standards come about?
This knowledge will be explained on the basis of the practical analysis of a number of standards and regulations, essentially concerning the standardization of electric vehicles and their components taken as an example.

Original abstract:

Het doel van dit opleidingsonderdeel is van de studenten vertrouwd te maken met de wereld van de internationale normalisatie en reglementering. In eerste instantie wordt ingegaan op de definitie, betekenis en de impact van normen en reglementen:
- wat is een norm en wat is het verschil met een reglement of richtlijn?
- wat is de juridische draagwijdte van deze documenten?
- welke organisaties zijn verantwoordelijk voor het opstellen van normen en reglementen?
- op welke manier komen normen tot stand?
Vervolgens zal dit toegelicht worden aan de hand van de praktische analyse van een aantal normen en reglementen, waarbij voornamelijk de normalisatie van elektrisch aangedreven voertuigen en hun componenten als voorbeeld wordt genomen.

Download(s):

Keywords:

Charging infrastructure, Electric vehicles, Ress, Standardization

Additional information:

Language(s):English
AuthorsVan den Bossche, Peter (Erasmus University College Brussels / Vrije Universiteit Brussel)
Publisher:Erasmus University College Brussels
First published / Last update: 2009 / 2012
Courses:Master students in: Industrial engineering electromechanics/vehicle technology (EhB); Civil engineering transport technology (VUB). Title: Reglementering en normalisatie (from 2012 in English "Automotive standardization")