JCGM 100:2008(E) © JCGM 2008 — All rights reserved